Bảng giá lắp đặt

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)

Tên VT

ĐVT

Giá

Ghi chú

Giá đỡ cục nóng

1 bộ

50,000

 

Vật tư lắp gồm ống đồng+ dây điện+ ống bảo ôn+ băng bọc boả ôn+ốc vít

1 M

130,000

Lắp loại 9000 BTU

Vật tư lắp gồm ống đồng+ dây điện+ ống bảo ôn+ băng bọc boả ôn+ốc vít

M

150,000

Lắp loại 12000 BTU

Vật tư lắp gồm ống đồng+ dây điện+ ống bảo ôn+ băng bọc boả ôn+ốc vít

M

200,000

Lắp loại 18000 BTU

Vật tư lắp gồm ống đồng+ dây điện+ ống bảo ôn+ băng bọc boả ôn+ốc vít

M

250,000

Lắp loại 24000 BTU

Công lắp đặt

9000 BTU và 12000 BTU

300,000

 

Công lắp đặt

18000 BTU và 24000 BTU

400,000